ƏLAQƏ

Kramburgstrasse 10

3006  Bern

Switzerland

tel.:  +41313505040

fax:  +41313505041 

e-mail: bern@mission.mfa.gov.az 

Konsulluq xidməti

tel:  +41313505046

fax: +41313505041

e-mail: k_rzayev@mfa.gov.az 

Konsulluq qəbulu yalnız əvvəlcədən razılaşdırılmış görüş əsasında həyata keçirilir: Elektron Növbə Portalı

Arxiv üzrə axtarış